O firmie

Autorską pracownię architektoniczną „A-PLAN bis” Spółka z o.o. reprezentuje zespół architektów:

Mgr inż. arch. Zbigniew Kowalewski (rzeczoznawca budowlany)
Mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński (rzeczoznawca budowlany)
Dipl. Ing Jörg Neuhauß,

którzy od wielu lat, pracując razem lub w innych zespołach, tworzą sprawdzoną, doświadczoną, wielokrotnie nagradzaną grupę projektantów, mogących podjąć się nawet najbardziej skomplikowanych i trudnych tematów inwestycyjnych.

Sukcesy, których najlepszym dowodem są realizacje naszych projektów, pozwoliły na uzyskanie najwyższej pozycji partnerskiej w środowisku znaczących i wymagających inwestorów, uznania wśród najprężniejszych firm wykonawczych oraz zaufania i dobrych relacji z władzami Gdańska, Gdyni, Sopotu i innych miast, co ma niewątpliwie również znaczenie dla potencjalnych inwestorów.