ZARZĄD:

“A-PLAN bis” jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego (niemieckiego), którego Zarząd stanowią :

Członek Zarządu – arch. Zbigniew Kowalewski,
Członek Zarządu – arch. Andrzej Kwieciński,
Członek Zarządu – arch. Jörg Neuhauß.