ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

  • projekty architektoniczne obiektów użyteczności publicznej (usługowych, oświatowych, kultu religijnego, handlowych, biurowych)
  • projekty architektoniczne obiektów zamieszkania zbiorowego (hoteli), budynków jedno- i wielorodzinnych
  • projekty urbanistyczne
  • projekty wnętrz, obiektów małej architektury, modernizacji i rewaloryzacji obiektów
  • nadzory autorskie i inwestorskie
  • inwestorstwo zastępcze
  • ekspertyzy i opinie techniczne
  • zlecanie i koordynowanie opracowania projektów konstrukcji budowlanych, instalacji i sieci, źródeł ciepła, terenów zieleni, projektów obiektów ochrony środowiska, dróg i mostów, konserwacji zabytków
  • współpraca przy opracowywaniu dokumentacji kosztorysowej, obsługi geodezyjnej inwestycji, badań geotechnicznych